PE English for
Professionals

English reflection for
professional working environment


Lộ trình học tập phù hợp, thiết kế riêng cho học viên Việt Nam dựa trên sự am hiểu sâu sắc về điểm mạnh, điểm yếu của người Việt Nam khi học ngoại ngữ

Appropriate and unique learning pathway for Vietnamese students based on a deep understanding of the strengths and weaknesses of Vietnamese people in learning foreign languages

Tiếng Anh dành cho công việc với sự tích hợp các chủ đề về kinh doanh, đời sống xã hội

English for professional environment with diverse topics

Đề cao sự tương tác trực tiếp, tạo cơ hội cho học viên được tham gia các hoạt động thực hành trong suốt quá trình học

Direct interactions with opportunities to practice throughout the learning process

Bước đệm cho kì thi TOEIC

Stepping stone for TOEIC


Introduction

Study Roadmap

Level
Hours
Weeks
TOEIC
Elementary 1, 2, 354 hours/course13.5 weeks/course 
Pre-Intermediate 1, 2, 354 hours/course13.5 weeks/course405 - 500
Intermediate 1, 2, 354 hours/course13.5 weeks/course605 - 700
Upper-Intermediate 1, 2, 354 hours/course13.5 weeks/course705 - 800

Language Link Vietnam
Diary

Let's meet our parents and students!


Gallery


Partnership  

Partnership